STIL Logo

Statistik-indberetninger til Styrelsen for It og Læring

Her kan du finde links til de forskellige statistikindberetninger på grundskoleområdet til Undervisningsministeriet. Der vises kun links til de indberetninger, som pt. er åbne.

IndberetningÅbnerLukkerLink til hjemmesideKommunes adgang: Hvilke skoler har indberettet?
Grundskoleindberetning
Planlagt undervisningstimetal og personalets arbejdstid
26. september 2016 26. oktober 2016 https://statistik.uni-c.dk/Grundskoleindberetning https://statistik.uni-c.dk/Grundskoleindberetning
Sprogvurdering og sprogstimulering
26. september 2016 26. oktober 2016 https://statistik.uni-c.dk/Grundskoleindberetning Det er kommunen, der skal indberette
Småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand
26. september 2016 26. oktober 2016 https://statistik.uni-c.dk/Grundskoleindberetning Det er kommunen, der skal indberette©Styrelsen for It og Læring. 2016.  E-mail: Servicedesk Telefon 3587 8300 (mandag-fredag kl. 8-15)