Kalenderår:

Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for studenterne 2013

Horsens HF & VUC, HF

Gennemsnitskarakterer og socioøkonomiske referencer (7-trin) fordelt på fag, fagniveau og evalueringsform

Kalenderåret 2013 Kalenderårene 2011-2013
Eksamen 1) Socioøkonomisk
reference 2)
Forskel 3)
(* = signifikant)
Eksamen 1) Socioøkonomisk
reference 2)
Forskel 3)
(* = signifikant)
Dansk Mundtlig A 6,2 6,0 0,2 6,4 6,1 0,3
Skriftlig A 4,5 4,9 -0,4 4,9 4,8 0,1
Engelsk Mundtlig B 6,1 6,0 0,1 6,4 6,1 0,3
Skriftlig B 4,1 4,4 -0,3 5,0 4,8 0,2
Matematik Mundtlig B 5,6 5,4 0,2 6,0 5,6 0,4
Mundtlig C 5,0 4,8 0,2 4,2 4,4 -0,2
Skriftlig B 4,0 4,4 -0,4 4,5 4,8 -0,3
Skriftlig C 3,5 3,8 -0,3 2,9 3,9 -1,0 *
Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig - 5,7 5,8 -0,1 5,8 5,7 0,1
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 5,4 5,6 -0,2 5,6 5,6 0,0

Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet.

Kilde: UNI•C Statistik & Analyse

1) Gennemsnitskarakterer baseret på elever med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle elever.

2) Et modelberegnet tal der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat.

3) Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*).

Se indeks